Maszyna pomiarowa Wenzel LH 108 - Park maszynowy - Zakład Metalowy ALEM

Maszyna pomiarowa Wenzel LH 108

Informacje o urządzeniu pomiarowym

W posiadaniu firmy ALEM znajduje się portalowa współrzędnościowa maszyna pomiarowa Wenzel LH108. Zakres pomiarowy maszyny to: X=1000mm, Y=2500mm, Z=800mm. Dokładność maszyny: 2,7 + L/350um. Urządzenie wyposażone jest w głowicę obrotowo-uchylną PH10M, głowicę skanująca SP25M wraz automatycznym magazynem wymiany trzpieni pomiarowych. Dopuszczalne obciążenie maszyny to 2500kg. Zakup zrealizowano przy wsparciu funduszy Europejskich.

    Cechy charakterystyczne maszyny pomiarowej

  • Zakres pomiarowy (XYZ): 1000mm x 2500mm x 800mm
  • Niedokładność pomiarowa (L - długość w mm): U1=(2,7+L/350)µm; U3=(3,2+L/350)µm
  • Niepewność pomiarowa: 1,9µm
  • Max masa mierzonego detalu: 2500kg
  • Głowica pomiarowa PH9 (Renishaw)

Fotografie maszyny pomiarowej