Elektrodrążenie wgłębne (EDM) i elektrodrążenie drutowe (WEDM), obróbka elektroerozyjna - Szczecin - Trzebiatów - Koszalin, Zachodniopomorskie - Zakład Metalowy ALEM

Elektrodrążenie

Elektrodrążenie (EDM)

Elektrodrążenie, obróbka elektroerozyjna

Elektrodrążenie, to rodzaj zaawansowanej technologicznie, bardzo precyzyjnej obróbki ubytkowej. Proces polega na wywołaniu reakcji elektroerozyjnej pomiędzy dwiema elektrodami, z których jedna jest narzędziem a druga detalem obrabianym. Na skutek działania wysokiej temperatury (6000-50000°C) oraz pola elektrycznego następuje wyrzucenie cząstek materiału obrabianego, co nadaje mu wymagany kształt. W naszym parku maszynowym posiadamy urządzenia, dzięki którym możemy oferować usługi oparte na kilku metodach elektrodrążenia.

Elektrodrążenie jest wykorzystywane w sytuacjach, kiedy parametry produktu uzyskiwane prostszymi metodami obróbki ubytkowej są niewystarczające. Ze względu na charakterystykę procesu, za jego pomocą wykonujemy detale o skomplikowanej budowie, z metali trudnoobrabialnych oraz wymagające wysokiej precyzji wykonania. Każda z powyżej wymienionych metod obróbki elektroerozyjnej jest używana w procesach wymagających innego rodzaju operacji. Możliwość korzystania z wszystkich trzech rodzajów daje nam bardzo szerokie możliwości obróbki elektrodrążeniem.