Kontrola jakości, pomiary portalową maszyną współrzędnościową - Zakład Metalowy ALEM

Kontrola jakości

Maszyna pomiarowa Wenzel LH-108

Pomiary detali jako element kontroli jakości

Wykonywane w zakładzie obróbki metali ALEM usługi obróbki metali podlegają kontroli międzyoperacyjnej oraz ostatecznej. Realizujemy ją przez sprawdzanie i mierzenie określonych charakterystyk produktu, które następnie porównujemy do charakterystyk wymaganych. Dysponujemy możliwością pomiaru wszelkich, zawartych w specyfikacji technicznej warunków wykonania wyrobu. Nasz dział jakości posiada zarówno konwencjonalne narzędzia pomiarowe (suwmiarki, mikrometry, średnicówki, płytki wzorcowe itp.), jak i zaawansowane urządzenia sterowane numerycznie. Będąca w naszym posiadaniu wspórzędnościowa maszyna pomiarowa Wenzel CNC LH-108 realizuje pomiary geometryczne wyrobów, pomiary skaningowe (m.in. chropowatość powierzchni) oraz wszelkie pomiary z zakresu inżynierii odwrotnej. Portalowa maszyna współrzędnościowa LH-108 posiada wysoce zminimalizowany zakres niepewności pomiaru, co stawia ją w aktualnej czołówce najdokładniejszych urządzeń pomiarowych.

Pomiary detali jako usługa

Profesjonalne usługi pomiarowe przy użyciu portalowej maszyny Wenzel LH-108 to również element naszej oferty. Wyniki takich pomiarów przekazywane są zleceniodawcy w postaci specjalnie przygotowanego protokołu pomiarowego.

    Realizowane pomiary

  • Odchyłki wymiarowe
  • Paramety charakteryzujących powierzchnie, m.in. odchyłki kształtu, położenia, chropowatości, kierunkowości
  • Twardość
  • Analiza porównawcza komputerowego modelu 3D z wyrobem rzeczywistym