Projekty unijne, dotacje, dofinansowania UE - Zakład Metalowy ALEM

Projekty unijne

Projekty unijne

Współfinansowanie środkami unijnymi umożliwia firmie ALEM modernizację oraz rozwój zakładu, co przyczynia się do ciągłego wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa w skali europejskiej.

Program Regionalny Województwo Zachodniopomorskie Unia Europejska - Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013


Nazwa projektu:
"Zintegrowany system produkcyjno - narzędziowy"

Nr umowy:
UDA-RPZP.01.01.02-32-159/09-00

Beneficjent:
Zakład Metalowy "ALEM" Emilia Borodziuk

Program Regionalny Rozwoju Pomorza Zachodniego

W ramach projektu "Zintegrowany system produkcyjno - narzędziowy" współfinansowanego ze środków unijnych, Z.M. Alem jest w stanie zaoferować klientom nowopowstałe produkty i usługi:

  • Wysokowydajna obróbka skrawaniem
  • Formy wtryskowe - konstrukcja i wykonywanie
  • Tłoczniki i wykrojniki - konstrukcja i wykonywanie
  • Oprzyrządowanie narzędziowe - konstrukcja i wykonywanie
  • Komplet detali mechanizmu wrzutowego wykonywanych w procesie obróbki skrawaniem
  • Podwozia do przewożenia dziecięcego fotelika samochodowego