Polityka jakości, jakość, certyfikaty, ekologia - Zakład Metalowy ALEM

Polityka jakości

Polityka jakości

Zakład Metalowy ALEM ceniąc zadowolenie swoich klientów nieustannie dba o doskonałą jakość oferowanych usług i wykonywanych wyrobów. Czynimy to z pełnym poszanowaniem wymagań ochrony środowiska. Naszą politykę jakości zbudowaliśmy w oparciu o szereg działan, celów i priorytetów.

    Filary polityki jakości Zakładu Metalowego ALEM

  • Dążenie do stałego podnoszenia poziomu obsługi i satysfakcji klientów.
  • Wdrażanie nowych technologii w zakresie produkcji, projektowania i organizacji pracy.
  • Kontrola jakości wykonywanych produktów.
  • Pozyskiwanie dofinansowań unijnych, które w znacznym stopniu przyspieszają rozwój zakładu.
  • Systematyczne szkolenia personelu, ciągle podnoszenie jego kwalifikacji i zaangażowania w pracę.
  • Współpracę wyłącznie z cenionymi i niezawodnymi dostawcami materiałów.
  • Ograniczenie wytwarzania odpadów i generowanie takich, które podlegają recyclingowi.
  • Racjonalne użytkowanie surowców, materiałów, paliw oraz energii, poprzez ciągłą optymalizację wydajności procesów produkcyjnych oraz organizacji pracy.

Przyjęta polityka jakości jest realizowana i przestrzegana przez wszystkich pracowników zakładu obróbki metali ALEM. Dzięki niej oferujemy Klientom wyroby doskonałej jakości, zgodne z ich oczekiwaniami, dbając przy tym o wysoki poziom obsługi zleceń.