Pracuj i studiuj

Pracuj i studiuj


REGULAMIN REKRUTACJI DO PROGRAMU „PRACUJ I STUDIUJ”
W ZAKŁADZIE METALOWYM ALEM SP. Z O.O.


 1. Rekrutacja do programu „PRACUJ I STUDIUJ” w Zakładzie Metalowym ALEM Sp. z o.o. rozpoczyna się od zgłoszenia kandydatury do dnia 31.08.2016 r. na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W mailu zgłoszeniowym należy podać swoje imię i nazwisko, nazwę ukończonej szkoły średniej, jej profil, a także załączyć CV, list motywacyjny oraz skan świadectwa maturalnego. Złożenie przez kandydata dokumentów aplikacyjnych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach procedur rekrutacyjnych.

 2. Podstawowym kryterium przyjęcia do programu „PRACUJ I STUDIUJ” w Zakładzie Metalowym ALEM Sp. z o.o. są wyniki pisemnego egzaminu maturalnego.

 3. Liczba punktów (LP) kandydatów będzie obliczona według wzoru:

  LP = A*W+B*W

  Symbole wprowadzone w powyższym wzorze oznaczają liczbę punktów uzyskanych przez kandydata na egzaminie maturalnym z przedmiotów:

  A –matematyka (poziom podstawowy lub rozszerzony),
  B –fizyka, chemia, informatyka (poziom podstawowy lub rozszerzony),
  W =1,0 – dla poziomu podstawowego oraz 1,5 – dla poziomu rozszerzonego.

  Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego, jak również laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich z przedmiotów ścisłych, uzyskują maksymalną liczbę punktów.

 4. Kandydaci zostają uszeregowani według rankingu, czyli uzyskanej w postępowaniu rekrutacyjnym liczby punktów (LP). Osoby z najwyższymi wynikami zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby Zakładu Metalowego ALEM Sp. z o.o. w Trzebiatowie.

 5. Po pozytywnie przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej nastąpi podpisanie umowy o pracę oraz umowy o dofinansowaniu studiów.

 6. Nowozatrudniony pracownik jest zobligowany do podjęcia studiów niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2016/2017 na jednym z wybranych kierunków:

  • Automatyka i robotyka,
  • Inżynieria materiałowa,
  • Inżynieria zarządzania,
  • Mechanika i budowa maszyn,
  • Mechatronika,
  • Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Wymienione kierunki studiów są dostępne na Politechnice Koszalińskiej, Politechnice Poznańskiej lub Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość podjęcia innego technicznego kierunku studiów, na innej niż wskazano uczelni wyższej.