Wiertarka elektroiskrowa Accutex AH-35ZA - Park maszynowy - Zakład Metalowy ALEM

Wiertarka elektroiskrowa Accutex AH-35ZA

Informacje o elektrodrążarce

Wiertarka elektroiskrowa zwana również elektrodrążarką otworową lub potocznie przebijarką do otworów służy do wykonywania otworów przy wykorzystaniu metody obróbki elektroerozyjnej (EDM). Urządzenie przebija otwory w materiałach przewodzących prąd, takich jak np. stal, węgliki spiekane, aluminium, miedź, charakteryzujących się dowolną twardością. Elektrodrążarką otworowa Accutex AH-35ZA jak każde urządzenie, którego praca oparta jest na metodzie EDM zapewnia bardzo precyzyjną obróbkę, a na obrabiany przedmiot nie działają siły takie jak podczas wiercenia konwencjonalnego. Ze względu na te fakty wiercenia erozyjne w wielu przypadkach wypiera obróbkę konwencjonalną.

    Parametry wiertarki elektroiskrowej

  • Max przejazdy w osiach liniowych (XYZ): 350mm x 250mm x 350mm
  • Max wysokość detalu: 180mm
  • Max ciężar detalu obrabianego: 250kg
  • Średnica elektrody: 0,1mm ÷ 6,3mm

    Wyposażenie dodatkowe wiertarki elektroiskrowej

  • Głowica narzędziowa skrętna (dodatkowa oś W)

Fotografie obrabiarki